HEMEN BAŞVUR
GÜNCELLENİYOR
HEMEN BAŞVUR
Nurhan Güleryüz Nlp Practitioner Eğitimi
 • Toplam 3 ay Eğitim Süresi
 • Program Boyunca Kitap Desteği
 • %98 Sınav Başarı Oranı
 • Mobil, Tablet ve Masaüstünden Erişim
Nlp Practitioner Eğitimi

NLP, günlük olarak farkında olmadan yaptığın davranışlarını bilinçli hale getirmektir. İngilizcede "Neuro-Linguistic Programming"in kısaltması olan NLP, Türkçe de “Sinir Dili Programlaması” şeklinde ifade edilir. NLP genel olarak kendi içinize doğru yaptığınız bir yolculuktur.


Dünyayı nasıl algıladığımızı, algıladıklarımızı nasıl bir süzgeçten geçirdiğimizi ve hayatımızı nasıl şekillendirdiğimizi konu alır. Kendimizi ve insanları tanımayı, beynimizin nasıl çalıştığını, nasıl öğrendiğimizi, neyi neden yaptığımızı ya da yapmadığımızı, bizi sınırlayan inançlarımızı fark etmeyi, bilinçdışı ve bilinç üstü mantığını, hayatı ertelemeden ve teğet geçmeden hedef belirlemeyi, kendimizi ve insanları nasıl motive edeceğimizi, anlam veremediğimiz davranışlarımızın nedenlerini ve düşüncelerimizin nasıl oluştuğunu fark ederiz.


NLP Eğitimi beraberinde Kişisel Gelişimi de getirir. Nöro Linguistik Programlama hızlı ve etkili bir şekilde davranış değişikliği yaratmaya yönelik çok güçlü teknikler ve bunların nasıl kullanıldıklarını açıklayan uygulama felsefesinden oluşmaktadır.

Kurs İçeriği
 • Nlp Hakkında
 • Nlp Gelişimde Başlıca Etkiler
 • NLP Practitioner (Uygulayıcı) Eğitimi hakkında genel bir değerlendirme
 • Nasıl iyi bir NLP uygulayıcısı olursunuz?
 • Hayattaki Başarı ve Mutluluğun Formülü
 • Hedefleri Sonuçlara Dönüştürmek
 • Nlp’nin Ön varsayımları
 • Temel İletişim Modeli
 • Düşünce, Dil, Davranış ilişkisi
 • Algılama sistemleri ve Duyular
 • Temsil Sistemleri
 • NLP Temsil sistemlerini Nerelerde kullanırız
 • Kişinin dünya modelinin tespitinde
 • Etkili iletişim kurmak
 • Beş duyumuzu yeniden keşfedelim
 • Kendimizin ve diğerlerinin temsil sistemlerini Nasıl Tespit ederiz?
 • Göz hareketleri
 • Diğer Göz Kalıpları
 • Göz Kırpma
 • Dışa yansımayan erişim ipuçları
 • Alışılmamış Erişim İpuçları
 • Sözlü Erişim İp uçlar
 • Öncü sistemler ve genel özellikleri
 • Görsel Sitem
 • İşitsel Sistem
 • Dokunsal Sistem
 • Körelen temsil sistemlerini nasıl geliştiririz?
 • Duygusal keskinlik
 • Farkındalığımızı arttırmak
 • Geri Bildirim Verme
 • Kendimizi ve Başkalarını Nasıl Motive Ederiz
 • Davranış Değişimi
 • Hedef Belirleme
 • Zihin ve işleyiş şekli
 • Beynimizi daha etkili kullanmak mümkün mü?
 • Temsil sistemleri ve karar verme
 • Disney Yaratıcılık Stratejisi
 • Öğrenme
 • Öğrenme süreci nasıl işler?
 • Geleneksel öğrenmenin dört temel aşaması
 • Bilinçdışı yetersizlik
 • Bilinçli yetersizlik
 • Bilinçli yeterlilik
 • Bilinçdışı yeterlilik
 • Ustalık
 • Öğrenme Bölgesi
 • Öğrenmenin Engelleri
 • Zihin ve işleyiş şekli
 • Beynimizi daha etkili kullanmak mümkün mü?
 • Bilinç ve Bilinçdışı
 • Zihnimiz nasıl organize olur?
 • Düşünme düzeyleri
 • Davranışları değiştirmenin 4 Basamağı
 • Duyusal durumlar
 • Çapalar
 • Uyum ve etkili iletişimin temeli
 • Nasıl uyum sağlarız?
 • Uyum sağlama Teknikleri
 • Otomatik davranış kalıpları
 • Algılama Eylemimizle ilgili
 • Aynılık Farklılık kalıpları
 • Temel İlgi Kalıpları
 • Bilgi Kalıpları
 • Düşünce düzeyinde otomatik tepki kalıpları
 • Değerlendirme kalıplarımız
 • Karar alma Kalıpları
 • Duygu düzeyinde otomatik tepki kalıpları
 • Motivasyon kalıpları
 • Dürtü kalıpları
 • Fiziksel Eylem açısından otomatik davranış kalıpları
 • Etkinlik kalıbı
 • Planlamacı & Olanakcı
 • Organizasyon Kalıbı
 • Duygusal Durum (Ruhsal Haliniz)
 • Ruh halimizin etki alanları
 • Çapalar
 • Çapalar hakkında bilinçli farkındalığımızı nasıl arttırabiliriz?
 • Kaynak çapalama
 • Zincirleme çapalar, Yığınak Çapalar ve Çapaların Çökertilmesi
 • Durumları değiştirme
 • Dil
 • Derin Yapı ve Yüzeysel Yapı
 • İletişim Tarzımız
 • Evrensel Modeller
 • Meta model dil kalıpları
 • Silme Çarpıtma Genelleme
 • Nörolojik Seviyeler ve Davranış Değişimi
 • Yeniden Çerçeveleme Teknikleri
 • Davranışı Niyetten Ayırmak
 • Olaylara Yeni Bir Bakış Açısı Kazandırmak
 • 1.Bağlamı yeniden çerçeveleme
 • 2.İçeriği yeniden çerçeveleme

 

Nurhan Güleryüz / Nlp Trainer,Davranış Bilimleri ve İletişim Uzmanı

Kamu Kurum ve Kuruluşlarda, özel gruplarda Kişisel Etkinlik, Kişiler arası İlişkiler ve İletişim alanında eğitim ve seminerler vermekte, bireysel danışmanlıklar yapmaktadır. Yönetim ve Çalışma Psikolojisi alanında Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi’nde tamamlamış, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji mezunu ve aynı üniversitenin Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi’nden Felsefe alanında pedagojik formasyona sahip bir eğitimcidir.


İSZÜ ve Psikolojik Eğitim, Terapi ve Araştırma Derneği’nde Aile Danışmanlığı eğitimini başarıyla tamamlamış, MEB onaylı Aile Danışmanıdır. İki binli yılların başından itibaren Kişisel Gelişim ve İletişim alanında uzmanlık eğitimleri almaya başlamıştır. Bu dönemde NLP Practitioner ve NLP Master Practitioner eğitimlerini tamamlayarak, NLP de usta uygulayıcı olmuştur.


Dharma Z. Gaynes, (INLPTA Master Trainer), Akabinde USA-INLPTA kurucu başkanı Dr. Wyatt Woodsmall, (President INLPTA ) tarafından NLP Trainer Eğitimini başarıyla tamamlayarak uzman NLP eğitmeni olmaya hak kazanmış Uluslararası NLP Eğitmenleri Birliği’nin üyesidir. Ayrıca Robert Smith’ (Trainin UK Board member), ve Denis Bridoux, den ( NLP NS Master Trainer) de NLP Trainer uzmanlık eğitimleri alarak NLP eğitmenliği alanında yetenek ve becerilerini geliştirmiştir.


Koçluk alanında; Yaşam Koçluğu, Kurumsal Koçluk- Yönetici Koçluğu- İlişkiler Koçluğu eğitimlerini; (Denis Bridoux,MCC- NS Master Trainer, Livcın The İnternatıonel İnstıtute ;Certıfıed Coach, Master Certified Coach, Professıonal Cerified Coach, Terri Levine- Founder-F.Ayvaz, T.C Maltepe Üniversitesi gibi farklı kişi ve kurumlardan alarak kendisini Profesyonel koçluk becerileri alanında da geliştirmiştir.


Sağlıklı toplumların sağlıklı bireylerden oluştuğu inancıyla, bireysel gelişime önem veren Güleryüz, toplumu oluşturan kurum ve kuruluşlarda kişiler arası ilişkilerin daha kaliteli olması ve kişisel etkinliğin artması yönünde yoğun çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca hem gelecek neslimizin daha sağlıklı yetişmesi için ebeveyn ve öğretmenlere yönelik hem de gençlere yönelik eğitim ve seminerler vererek eğitim zincirinin tüm halkalarında üzerine düşen görevi yerine getirme gayreti içindedir.


Kurumsal Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

Grup çalışmalarının önemli olduğu işletmelerde kurumun başarısı ve hedeflerine ulaşması için; Kişisel verimliliğin arttırılması, motivasyon, işletmeye olan güven birlik ve beraberlik yardımlaşma ruhu ve karşılıklı saygı gibi unsurlar ön plana çıkmakta, bunun için de insan kaynaklarının etkili bir şekilde yönetimi önem kazanmaktadır.


Her zaman olumlu tavırların pirim yaptığı iş yaşamında, sorunlar yerine çözümlere odaklanan, sorumluluk alan bireylerden oluşan bir kurum, potansiyelini maksimum düzeyde kullanıyor demektir. Kurumsal eğitimler; İnsan kaynaklarının iç ve dış müşterilerle olan ilişkilerini en üst seviyede iyileştirilmesini, Kişilerarası ilişkilerde yaşanan sorunların çözümüne yönelik pratik ve hemen hayata geçirilebilecekleri bilgi ve deneyim kazanmalarını, kişisel ve ekip ruhu etkinliklerini arttırmayı hedefler.


Kurumların ihtiyaçlarına göre tasarlanan eğitimlerin yanı sıra bazı kurumsal eğitim konu başlıkları aşağıdaki gibidir.


 • Yönetici Geliştirme Programları
 • Yöneticiler için Koçluk Becerileri
 • Etkin İnsan Yönetimi
 • Yönetim ve Liderlik Becerilerini Geliştirme (Tüm Liderlik ekolleri dikkate alınarak)
 • Kurumlarda Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim
 • Takım Çalışması ve Ekip Ruhu
 • Zaman Yönetimi
 • Etkili Sunum Becerileri
 • Mobing (İş yerinde Taciz)
 • Noro Satış ve İkna Stratejileri
 • Çalışanlara Yönelik Aile İçi İletişim Eğitimi
 • Stres Yönetimi
 • Hizmet Kalitesinde İlk Adım-Biz Bilinci
 • Toplantı Yönetimi
 • İletişim Dilin ne? Workshop
 • Çatışma Yönetimi
 • İşe alım Stratejisi Geliştirme
 • Bireysel Gelişim Eğitimleri
 • Aile İçi İletişim Becerileri
 • Ebeveyn Ergen İletişimi
 • Kendimizi ve İnsanları Tanıma Sanatı
 • Ennegram
 • Etkili İletişim Stratejileri ve Beden Dilini Etkili Kullanma
 • Yetişkinlikte Özgüven ve Özsaygı Gelişimi
 • Duygusal Farkındalık Gelişimi
 • Geçmişin Duygusal Birikimlerinden Özgürleşmek
 • Etkili Sunum Becerileri
 • Kendi Yaşam Koçunuz Olmak İster misiniz?
 • NLP Eğitimleri
 • NLP Diploma Eğitimi
 • NLP Practitioner Eğitimi
 • NLP Master Practitioner Eğitimi

Gerekli Dosyalar
 •   Kendisini tanımak isteyenler
 •   Kendini bu alanda geliştirmek isteyenler
 •   Kendisine ve çevresine etkili olmak isteyenler
 •   İş hayatındaki ilişkilerini yönetmekte güçlük çekenler
 •   İkili İlişkilerinde zorlanan ve duygusal iniş çıkışları olanlar
 •   Hedef belirleme ve odaklanma problemi yaşayanlar
 •   Profesyonel yaşam koçları
 •   Aile danışmanları
 •   Doktorlar
 •   Psikiyatriler
 •   Eğitimciler
 •   Yöneticiler
 •   Kendini bu alanda profesyonel düzeye taşımak isteyen herkes bu eğitime katılabilir.
Nlp Practitioner Eğitimi Nerelerde Kullanılır?
 •   Danışmanlık Merkezlerinde Çalışabilir
 •   Danışmanlık Ofisi Açabilir
 •   Bireysel Danışmanlık Verilebilir
 •   Eğitim ve Koçluk Merkezlerinde Çalışabilir
Eğitim Hakkındaki Görüşler
Emir Han Gezer 15.04.2020 - 17:23
pınar hanım ve erdal hoca cok yardımcı oldular özellikle pınar hanım her konuda yardımcı oluyor Eğitim Bilgi hem insan ilişkilerinde hem verdiği eğitimde cok iyi teşekkürler
7
0
Fatih ÖZCAN 15.04.2020 - 17:23
robotik kodlama eğitiminden başarıyla geçtim.danismanim SEBîL ARI’nin ilgi alakası hoşgörüsü nezaketi mükemmeldi saat kaç olursa olsun her şekilde yardımcı oldu kendisine sonsuz teşekkürler ediyorum. uzaktan eğitim için harika bir platform
7
0
Del Piero 15.04.2020 - 17:23
Cras rutrum lorem ut urna vehicula, sit amet mattis ex ultricies. Donec imperdiet consequat gravida. Donec posuere urna vel sodales aliquam. Vestibulum non suscipit dui. Sed pretium semper tortor, eu pulvinar augue semper at. Maecenas consectetur nulla in libero pellentesque, id tincidunt magna fringilla. Proin tincidunt velit non urna porta porta. Nulla at volutpat ipsum, et imperdiet dolor.
7
0
Sefihanov 15.04.2020 - 17:23
Donec imperdiet consequat gravida. Donec posuere urna vel sodales aliquam. Vestibulum non suscipit dui. Sed pretium semper tortor, eu pulvinar augue semper at. Maecenas consectetur nulla in libero pellentesque, id tincidunt magna fringilla. Proin tincidunt velit non urna porta porta. Nulla at volutpat ipsum, et imperdiet dolor.
7
0
Hemen Bilgi Al
Phone+90 549 610 1316 Whatsapp
Eğitim Bilgi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
close