HEMEN BAŞVUR
Sorumluluk ve Değerler Eğitimi
Bu fiyat içinSON 35 GÜN
HEMEN BAŞVUR
 • Gerçek Serfitika
 • Online Eğitim
 • Web, tablet, cep uyumlu
 • Onaylı ve Akrediteli Sertifikalar
 • Ömür Boyu Erişim Hakkı
 • %98 Sınav Başarı Oranı
 • Mobil, Tablet ve Masaüstünden Erişim
Sorumluluk ve Değerler Eğitimi

Sorumluluk ve Değerler Eğitimi

Günümüzde toplumsal ve kültürel değerlerde meydana gelen bozulmalar, değerlerin önemini kaybetmesi ve değersizleşmenin adeta bir değer olarak algılanmaya başlanması, değer eğitimini gündeme getirmiştir. Bu eğitim başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerin velileri tarafından önemsenmektedir. Ancak bu eğitimin gerçekleştirilmesi için planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında çeşitli sorunlar yaşanabilmektedir.Sorumluluk & Değerler Eğitimi ve Amacı Nedir?


Güvennet Akademi işbirliği ile verilen bu eğitimin amacı, bir eğitimci olarak değer eğitiminin öneminin anlaşılması, değer eğitimi verilirken nelere dikkat edilmesi gerektiği, yaklaşımları, ahlâki yargı ve ahlâki ikilem kavramları bağlamında yaşanan ikilemlerin değer eğitimi ile ilişkisi, planlama, öğrencilerin yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınarak bilişsel ve duyuşsal özelliklerde değer eğitimi etkinlik planlarının nasıl hazırlanması gerektiği ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olunmasını sağlamaktır. Ayrıca değer eğitimi ile ilgili yapılmış bilimsel araştırmaların bulgularına ilişkin değerlendirmeler yapılmış, değer eğitiminde gezi ve drama gibi etkinliklerin faydaları üzerinde durulmuştur.

Sorumluluk & Değerler Eğitimi çalışma alanları nelerdir?

 • Eğitimin amacına yönelik bilgi ve becerileri kazanan bireyler, bir değer eğitimcisi olarak Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda
 • Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim veren özel kurumlarda,
 • Özel eğitim kurum ve kuruluşlarında
 • Kreşlerde
 • Dini danışmanlık merkezlerinde görev alabilirler.
Kurs İçeriği
 • Değer Eğitiminin önemi,
 • Değer Eğitimi kapsamında yer alan değerler,
 • Değer Eğitimi yaklaşımları,
 • Değer Eğitiminde bireyin ve paydaşların görev ve sorumlulukları,
 • Sorumluluk Değeri ve diğer değerler arasındaki ilişki,
 • Değer Eğitiminde Bilişsel Alan,
 • Değer eğitiminde Duyuşsal Alan,
 • Ahlaki Yargı ve İkilem / Değer Çatışmaları,
 • Değer Eğitiminde gezi ve drama gibi etkinliklerin faydaları,
 • Değer Eğitiminde gelişimsel özellikler,
 • Değer Eğitiminin planlanması ve yapılabilecek etkinlikler,
 • Değer Eğitimi ile ilgili yapılan araştırmaların sonuçlarının incelenmesi,
 • Genel Değerlendirme
Dr. İhsan Onay / Akademisyen
Dr. Ihsan Onay, 2008'de KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi'nde Sınıf Öğretmenliği lisansını tamamladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde 6 yıl araştırma görevlisi olarak çalıştı ve lisansüstü eğitimde 4 yıl akademik danışmanlık yaptı. SPSS, AMOS, ve NVivo programlarını etkin bir şekilde kullanarak veri analizi konusunda uzmanlaştı.

2020'de Temel Eğitim alanında ABD doktorası aldı. Doktora tezi, "Sorumluluk Değeri Etkinliklerinin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Sorumluluk Kazanım Düzeylerine Etkisi" konusunu derinlemesine inceledi. Dr. Onay, eğitimdeki liderliği ve nitelikli araştırmalarıyla öne çıkıyor, öğrencilere ve akademik camiaya ilham veriyor.


Akademik Çalışmaları
;

 • ICITS 2010 4th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 
 • VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrenci Kongresi “Güncel Yaşamda Psikolojik Danışma ve Rehberlik” 
 • International Higher Education Congress: New Trends and Issues,
 • Samsun 2019 Eğitim Vizyonu Projesi “Samsun Eğitim Şûrası 2012” 25-27 Ocak 2012 Uluslararası İnternet ve Şiddet Sempozyumu, 

Gerekli Dosyalar
 • Değer eğitiminin planlı etkinliklerle nasıl gerçekleştirilebileceğini öğrenmek isteyenler
 • Bu etkinliklerde nelere dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin bir eğitim anlayışının kazandırılması planlamak isteyenler
 • Eğitimciler
 • Öğretmenler (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim)
 • Öğretmen adayları
 • Din eğitimcileri
 • Dini danışmanlık hizmeti veren danışmanlar
 • Eğitici becerilerini geliştirmek isteyenler
 • Değerler alanında kendini geliştirmek isteyenler
 • Eğitim kurumlarında görev almak isteyen kişiler
 • Öğretmen adayı olan ya da kendini bu alanda geliştirmek isteyen öğrenciler
Sitemizde size daha iyi hizmet sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Detaylı bilgiye Çerez Politikası dokumanımızdan erişebilirsiniz
close
Ara Whatsapp