HEMEN BAŞVUR
Konkordato Uzmanlık Eğitimi
Bu fiyat içinSON 35 GÜN
HEMEN BAŞVUR
 • Gerçek Serfitika
 • Online Eğitim
 • Web, tablet, cep uyumlu
 • Onaylı ve Akrediteli Sertifikalar
 • Ömür Boyu Erişim Hakkı
 • %98 Sınav Başarı Oranı
 • Mobil, Tablet ve Masaüstünden Erişim
Konkordato Uzmanlık Eğitimi

Konkordato “iflas anlaşması” anlamına gelmektedir. Daha önceden var olan İflas ertelenmesi kurumunun kaldırılması ile oluşan boşluğu dolduran hukuki bir anlaşma çeşididir.

Konkordato hem borçlunun hem de alacaklının menfaatlerini korumayı önemsemektedir. Konkordato Resmî Gazete ’de “borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma” şeklinde açıklanmıştır.

Konkordato Uzmanlık Eğitimi ile konkordato hakkında bilinmesi gereken tüm detaylara hâkim olacaksınız. Borçluların mahkemeye başvuru yapmadan önce hazırlayacakları başvuru için gerekli evrakları, dosyaları, eksiksiz hazırlayıp adli mercilere sorunsuz verebilmelerini sağlamaktadır.

Konkordato başvuruları adli mercilere borçlunun hukuk danışmanı tarafından yapılmaktadır. Borçlunun hukuk danışmanına gerekli olan mali verilerin eksiksiz hazırlanıp verilmesi mali alanda yeterlilik gerektiren uzmanların yapabileceği bir iştir.

Konkordato 4 aşamadan oluşmaktadır.

 • Başvuru aşaması
 • Geçici mühlet aşaması
 • Kesin mühlet aşaması
 • Konkordatonun sonlandırılması aşaması
Konkordato Uzmanlık Eğitimi ile;

Hukuk müşavirlerinin, başvuru evraklarında olmazsa olmazlarını ve hazırlanan mali verilerin gerçekçi olup olmadığını kontrol edebilecek bilgi, tecrübe ve yetkinliğe sahip olmasını sağlar. Ayrıca Konkordatodaki bulunan her aşamaya göre takip edilmesi gereken detaylara hakim olunması yetkinliğini kazandırmaktadır.

Mali müşavirlerin, borçlunun hukuk müşavirinin geçici konkordato sürecine başvuru yapmadan önce, başvurunun kabul edilebilmesi için gerekli olan mali tabloları ve raporları eksiksiz ve düzgün bir şekilde hazırlayıp hukuk müşavirine vermesi gerekmektedir. Bu aşamada mali müşavirlerin hazırlayacağı raporlarda nelere dikkat edeceklerini eksiksiz bir şekilde öğrenebilmeleri sağlanmaktadır.

Firma sahiplerinin, konkordatoya ihtiyaç duydukları aşamada firma varlıkları ile borçlarını ödeyebilmek için, ilgili Asliye Ceza mahkemesine başvuru yapmadan önce hukuk müşavirinin ve mali müşavirlerinin hazırlaması gereken konkordato projesinin içeriğinde hangi belge ve bilgilerin nasıl bulunması gerektiği hakkında bilgi sahibi olmaları ve yapıl işlemleri kontrol edebilmeleri için konkordato hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktadır. Zira konkordato başvurusu ve süreci için ciddi başvuru maliyetleri ödenmektedir. Konkordato başvuru projesindeki eksiklikleri tespit edebilecek bilgi ve tecrübeyi firma sahiplerine kazandırmayı amaçlamaktadır.

Aynı zamanda firmalar veya ticaretle iştigal eden gerçek kişilerde herhangi bir konkordato anlaşmasının ALACAKLI kısmında yer alabilirler. Bu aşamada nelere dikkat etmeleri gerektiği hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmaları sağlanmaktadır.

Konkordato müessesi 4 bölümden oluşur. Bunlar:

 • Adi Konkordato
 • İflastan Sonra Konkordato
 • Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato
 • Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılmasıdır.
Kurs İçeriği
 • Konkordato nedir ?
 • Konkordatonun amacı nedir ?
 • Konkordatoya kimler başvurabilir? 
 • Adli muhasebeci ile konkordato ilişkisi nedir?
 • Konkordato ile iflas erteleme arasındaki farklar nelerdir ?
 •  Konkordato ilkeleri nelerdir ? 
 • Konkordato türleri nelerdir? 
 • Yapılış tarzına göre konkordato türleri,Tenzilat(yüzde) konkordatosu, Karma konkordato,
 • Yapılış zamanına göre Konkordato türleri, İflas içi konkordato, İflas dışı konkordato,
 • Konkordatonun Aşamaları , Karar alma aşaması, Asliye ticaret mahkemesine başvuru aşaması, 3 aylık geçici mühlet süresi ve geçici konkordato komiseri ataması ve aşamaları, Kesin mühlet süresi ve aşamaları, İyimser durum veya kötümser durum aşamaları, 
 • Bağımsız denetim aşamasında dikkat edilecek hususlar, Konkordato başvurusuna eklenecek belgeler, 
 • Adli muhasebecinin ön proje hazırlamada sağladığı destekler,
 • Mali durumu iyileştirme önerileri,
 • Alacaklılar kurulu,
 • Borçlunun mali durumunu düzelmesi nedeniyle konkordatonun kaldırılması,
 • Konkordatonun muhasebe işlemlerine etkisi,
 • Konkordato komiserinin görevleri,
 • Borçlunun mahkeme karı ile yapabileceği işlemler,
 • Konkordatoda dikkat edilmesi gerek hususlar
 • Örnek uygulamalar
Güvennet Akademi /

Gerekli Dosyalar
 • Adli Muhasebeciler
 • Mali Müşavirler
 • Yeminli Mali Müşavirler
 • Bağımsız Denetçiler
 • Avukatlar
 • Stajyer Avukatlar
 • Hukukçular
 • Hukuk Ofisinde Çalışanlar
 • Muhasebe Departmanlarında Çalışanlar
 • Farkındalık için Hâkim ve Savcılar
 • Firma Sahipleri, Borçlu Firma Sahipleri, Alacaklı Firma Sahipleri
Konkordato Komiseri Olmak İçin Aşağıdaki Yasal Şartları Taşımak Gerekmektedir.
 • Türk vatandaşı olmak.
 • Tam ehliyetli olmak.
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak. 
 • 5 yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunmak
Sitemizde size daha iyi hizmet sunabilmek için çerez kullanılmaktadır. Detaylı bilgiye Çerez Politikası dokumanımızdan erişebilirsiniz
close
Ara Whatsapp