facebook
mask
Güvennet Akademi Kahve Bar Görevlisi (Barista) Mesleki Belgelendirme Programı
mask
Kahve Bar Görevlisi (Barista) Mesleki Belgelendirme Programı
mask
mask

Bu prosedür Çelik Akademi Belgelendirme Eğitim Ltd. Şti. iş birliği ile Güvennet Akademi İletişim ve Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ. bünyesinde TS EN ISO/IEC 17024:2012 standardı kuralları çerçevesinde “Personel Belgelendirme Sistemi” nin ilgili standart şartlarına göre değerlendirilerek (15UY0216-4) Kahve Bar Görevlisi (Seviye 4) adaylarının belgelendirilmesi faaliyetinin yürütülmesi amacıyla hazırlanmıştır.


Belgelendirme Programında Değerlendirme Sürecinin Amacı

Bu yeterlilik kahve bar görevlisinin niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Sınav bu alanda çalışacak adayların bilgi ve becerisini ölçmeye yöneliktir.


Belgelendirme Programında Değerlendirme Sürecinin Tanımlanması

Adaylara yönelik değerlendirme faaliyetleri;

15UY0216-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetleri ve Çevre Koruma

15UY0216-4/A2 Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemleri

15UY0216-4/A3 İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim

15UY0216-4/A4 Servis Öncesi İşlemler

15UY0216-4/A5 Servis İşlemleri

15UY0216-4/A6 İçecek ve Yiyecek Servisi

15UY0216-4/A7 Gün / Vardiya Sonu ve Periyodik İşlemler zorunlu birimleri üzerinden yapılır.

Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gereklidir.


Belgelendirme Programında Belgelendirme Sürecinde Ölçme ve Değerlendirme

Kahve Bar Görevlisi (Barista) (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve performansa dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki teorik ve performansa dayalı sınavlar, her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.


Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.


Belgelendirme Programında Şartlar

 • Sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. (örn. Başkası adına sınava girme, Kopya çekmek v.b.)
 • Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında telefon görüşmesi yapması, adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır. Adaylar sınava girişi esnasında yanlarında Sınav Giriş Formlarını ve Kimlik Belgelerini (Ehliyet, Pasaport, Nüfus Kâğıdı v.b.) hazır bulundurmalıdırlar.
 • Sınava girecek aday sınav başlamadan önce cep telefonunu sınav sorumlusuna teslim etmelidir.
 • İSG kurallarına uymakla yükümlüdür.
 • Sınav kamera ile kayıt altına alınacaktır.
 • Aday sınava girmeden önce Çelik Akademi sınav değerlendiricisi ve karar vericisi ile herhangi bir çıkar ilişkisi varsa bunu belirtmek zorundadır. Bu konuda kurum başvuru sırasında taahhüt almaktadır.
 • Aday sınav kurallarına uymadığı zaman sınavının iptal edileceğini bilmelidir.

Belgelendirme Programında Belgelendirme Süreci

Sınavı gerçekleştiren değerlendirici adaya ait tüm sınav evraklarını belirlenmiş süreç dâhilinde Çelik Akademi Belgelendirme Eğitim Ltd. Şti. belgelendirme karar komisyonuna teslim eder. Değerlendirici adayın sınav raporuna şahsi kanaatini ekleyebilir. Adayların belgelendirilmesine yönelik kararı karar vericisi tarafından tüm sınav dokümanlarını incelenerek karar verilir. Karar verici uluslararası standartlar ve/veya MYK ulusal yeterlilikler değerlendirici ölçütleri göz önüne alınarak, belgelendirme prosesi sırasında derlenen bilgilere dayanarak, başvuran adayın yazılı, sözlü, pratik sınavlarına ve eğitimine katılmamış, adayla herhangi bir bağlantısı, yakınlığı ve çıkar ilişkisi olmayan alanında yetkili ve uzman olması zorunluluğu vardır. Adaylara ait sınav sonuçları inceleyen karar verici başarılı olan adaylar için değerlendirmeyi yaparak belgelendirme sürecini başlatır. Adayların belgelendirilmesine yönelik tüm dokümanlar belgelendirme karar komisyonu tarafından dosyalanarak muhafaza edilir. Sınavlar sonucunda hazırlana adaylara ait sınav sertifikaları atanmış olan Belgelendirme Müdürü tarafından imzalanabilir. Adaylar belge başvurularının onaylanıp onaylanmadığını www.celikbelgelendirme.com adresinden takip edebilirler. Belgesi yayınlanan aday yayınlanmış olan belgesini Çelik Akademi Belgelendirme Eğitim Ltd. Şti. merkez adresinden elden alabileceği gibi dilerse belge başvuru formunda belirttiği adrese kargo edilebilir. Kargo ücreti alıcısına aittir.


Belgelendirme Programında Belgenin Geçerliliği ve Gözetim Sıklığı

Kahve Bar Görevlisi (Barista) (Seviye 4) yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir.


Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Askı nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder. Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;


 • 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 12 ay çalıştığına dair resmi kayıt,
 • Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavı (P1)

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Belgelendirme Programında Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini kaybettiğini belgelendirme kuruluşuna dilekçe halinde bildirir. Dilekçesi incelenen belge sahibi şayet belgesinin geçerlilik süresi geçmemiş ise belirlenmiş ücret doğrultusunda yeniden belgelendirilebilir.


Belgelendirme Programında Belgenin İptali

Belgelendirilen kişinin belge şartlarına uymadığı tespit edilirse belge iptal edilebilir. Belge sahibi iptal edilen belgesi Çelik Akademi Belgelendirme Eğitim Ltd. Şti.’ ne teslim etmekle yükümlüdür.


Belgelendirme Programında Referanslar

 • 15UY0216-4 Kahve Bar Görevlisi (Seviye 4) Ulusal Yeterliliği (Yayın Tarihi:22/07/2015 Rev. No: 00)
 • Bar Görevlisi (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı – 10UMS0048–4
mask
Belgelendirme Programında Sınava Girecek Adaylarda Aranan Şartlar?
 • Sınavın yapılacağı dilde en az okuryazar olmak
 • Kahve Bar Görevlisi (Barista) adaylığı için herhangi bir fiziki engeli olmaması
 • 16 yaşından küçük olmamak
 • Sınav için herhangi bir eğitim şartı yoktur.

Belgelendirme Programında Adaylardan İstenilen Belgeler

 • Başvuru formu Başvuru ve Taahhütname
 • Kimlik fotokopisi
 • Fotoğraf (2 adet)
 • Sınav ücretinin yatırıldığına dair belge. (Banka Dekontu)
 • Çalıştığı firmaya ait referans yazısı (varsa)
 • Eski mesleki yeterlilik belgesi fotokopisi (varsa)
mask
Güvennet Akademi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
KABUL ET
close
Güvennet Akademi Whatsapp Destek Hattı
HEMEN KAYIT OL
Eğitimlerimize sadece bir adım uzaklıktasın. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda detaylı bilgi için sizi arayacağız.
DETAYLI BİLGİ AL
Eğitimlerimize sadece bir adım uzaklıktasın. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda detaylı bilgi için sizi arayacağız.
Hemen Bilgi Al